Het resultaat wordt weergegeven op basis van de lasten en baten vóór de aanwending / storting in het eigen vermogen. De resultaatbestemming, mutaties in het eigen vermogen, wordt afzonderlijk weergegeven. Vervolgens wordt het resultaat ná bestemming weergegeven.