meewerkend boxtel
In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door hun opbouwende initiatieven op eigenzinnige en creatieve wijze te ondersteunen en ruimte te geven voor ontplooiing. Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarin mensen duurzaam vorm kunnen geven aan samen wonen en leven. Duurzaamheid is een belangrijk thema en de komende jaren werken we samen met inwoners verder aan plannen die dit ondersteunen. Dit is een voortzetting van de werkwijze die we hanteerden voor de totstandkoming van de duurzaamheidsvisie en –uitvoeringsprogramma, die we samen met de Boxtelse samenleving opstelden. Werken aan een duurzaam Boxtel doen we samen. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.

Dit valt er onder het programma Duurzaamheid
Milieuvraagstukken hebben ervoor gezorgd dat duurzaamheid op de kaart is gezet. De duurzaamheidsgedachte heeft zich door de jaren heen steeds breder ontwikkeld tot een belangrijk hedendaags speerpunt. Het algemene uitgangspunt van duurzaamheid is dat in de samenleving people-planet-prosperity met elkaar in evenwicht moeten zijn. Boxtel heeft duurzaam handelen hoog in het vaandel.
Van oudsher zet Boxtel in op duurzaamheid en een van de speerpunten in de strategische visie en het beleidsprogramma 2014-2018 is dan ook om voorop te blijven met duurzaamheid. Aan dit speerpunt geven we in de duurzaamheidsvisie 2030 en -uitvoeringsprogramma 2017-2022 verder handen en voeten. Duurzaamheid verdient een krachtige impuls, als verbinder van ecologie, sociaal en economie. Samen moeten we zoeken naar nieuwe mogelijkheden en innovatieve concepten op bijvoorbeeld het gebied van energie.
Duurzaamheid is niet zo zeer een zelfstandig ‘thema’, maar een integrale manier van werken en denken die in alle beleidsvelden tot uiting komt. Duurzaamheid loopt daarmee dwars door de andere begrotingsprogramma’s heen.

Hieronder vallen de beleidsproducten:

  • Plattelandsvernieuwing
  • Afval
  • Riolering
  • Milieu

De gemeenschappelijkheid in Duurzaamheid
Plattelandsvernieuwing, afval, riolering en milieu zijn allemaal thema’s die te maken hebben met de directe leefomgeving van mensen.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 7.666 8,7 %
Baten € 6.947 7,9 %