Dit kost het, deze directe baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming)

Resultaat voor bestemming
Lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

42. Plattelandsvernieuwing

521

7.511

645

61. Afval

2.738

2.588

2.621

63. Riolering

2.938

2.905

2.944

65. Milieu

1.183

1.859

1.456

7.380

14.863

7.666

Resultaat voor bestemming
Baten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

42. Plattelandsvernieuwing

513

7.191

408

61. Afval

3.305

3.180

3.250

63. Riolering

3.038

3.028

3.089

65. Milieu

364

113

24

7.220

13.512

6.771

Resultaatbestemming
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

42. Plattelandsvernieuwing

384

61. Afval

63. Riolering

65. Milieu

152

536

Resultaatbestemming
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

42. Plattelandsvernieuwing

153

60

35

61. Afval

63. Riolering

65. Milieu

48

142

141

201

202

176

Resultaat na bestemming
Saldo (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

42. Plattelandsvernieuwing

239

260

202

61. Afval

-567

-592

-629

63. Riolering

-100

-123

-145

65. Milieu

923

1.604

1.291

495

1.149

719

Tabelweergave lasten  baten na resultaatbestemming:
Het kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de begroting weer. Het grote diagram geeft de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma weer.