meewerkend boxtel
In de gemeente Boxtel kunnen bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. De gemeente Boxtel stimuleert dit door plannen die bijdragen aan een krachtige economie te ondersteunen. Centraal staan initiatieven waardoor ondernemers zich goed kunnen ontwikkelen en waarbij de werkgelegenheid wordt behouden en zo mogelijk wordt uitgebouwd. Boxtel sluit aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio zoals Brainport en AgriFood Capital.
Hierdoor ontstaat een optimaal perspectief waarbinnen ontwikkeling binnen de gemeente Boxtel op een positieve manier samen met inwoners en ondernemers wordt vormgegeven. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit valt er onder het programma Economische stimulering
Onder het programma Economische stimulering vallen alle activiteiten die bijdragen aan een krachtige economie, waarin ondernemers zich goed kunnen ontwikkelen, de werkgelegenheid wordt behouden en zo mogelijk uitgebouwd, en de gebiedsontwikkeling met ruimtelijke plannen verder gestalte krijgt.

Hieronder vallen de beleidsproducten:

  • Economische aangelegenheden
  • Parkeren
  • Grondexploitaties
  • Ruimtelijke ordening

De gemeenschappelijkheid in economische stimulering
Boxtel bezit een goede positie als werkgelegenheidsgemeente. Boxtel heeft als beleidsspeerpunt het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, met speciale aandacht voor de positie van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Dat vergt de nodige aandacht voor het economisch beleid in een tijd waarin het economisch wat minder gaat. Dit zorgt voor forse uitdagingen die om creativiteit, lef en innovatie vragen. Bij de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), vergunningverlening en handhaving ligt er daarom ook de uitdaging om initiatieven vooral mogelijk te maken en te faciliteren. Toerisme en recreatie bieden ook nog goede groeimogelijkheden. Een andere belangrijke drijfveer voor een sterke economie en werkgelegenheid is dat de gemeente kan blijven groeien. Daarmee is er een sterke relatie met ruimtelijke plannen en grondexploitaties. Bij de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), vergunningverlening en handhaving ligt er daarom ook de uitdaging om initiatieven vooral mogelijk te maken en te faciliteren.  Voorts wordt parkeerbeleid in dit programma meegenomen, vanwege de relatie met de economische en toeristische ontwikkeling van Centrum en wijkcentra.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 11.314 12,9 %
Baten € 9.310 10,6 %