Dit kost het, deze directe baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming)

Resultaat voor bestemming
Lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

31. Economische aangelegenheden

1.166

1.479

859

32. Parkeren

187

219

212

35. Grondexploitaties

1.286

5.183

7.921

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

1.639

2.029

2.322

4.278

8.910

11.314

Resultaat voor bestemming
Baten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

31. Economische aangelegenheden

54

578

47

32. Parkeren

259

263

396

35. Grondexploitaties

1.016

4.952

7.663

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

645

904

969

1.974

6.697

9.075

Resultaatbestemming
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

31. Economische aangelegenheden

32. Parkeren

10

35. Grondexploitaties

178

11

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

32

220

11

Resultaatbestemming
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

31. Economische aangelegenheden

12

11

9

32. Parkeren

4

8

35. Grondexploitaties

448

214

218

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

460

229

235

Resultaat na bestemming
Saldo (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

31. Economische aangelegenheden

1.100

890

803

32. Parkeren

-62

-48

-192

35. Grondexploitaties

28

40

72. Ruimtelijke ontwikkelingen

1.026

1.125

1.353

2.064

1.995

2.004

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming:
Het kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de begroting weer. Het grote diagram geeft de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma weer.