meewerkend boxtel
Meewerkend Boxtel betekent samen met inwoners vorm geven aan een prima woonomgeving. Er is een prachtig aanbod aan maatschappelijke- en sport voorzieningen, vele vormen van cultuur- en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden.
Vanzelfsprekend werken we mee aan initiatieven van inwoners op deze terreinen en wordt ruimte gegeven aan mooie ideeën en plannen. Samen met initiatiefnemers werken we Het maakt Boxtel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit valt er onder het programma Prima woonomgeving
Onder het programma Prima woonomgeving vallen alle activiteiten die bijdragen aan een goed gevoel bij inwoners, bedrijven en organisaties om te wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente.

Hieronder vallen de beleidsproducten:

  • Maatschappelijke voorzieningen
  • Sport
  • Recreatie
  • Kunst
  • Monumentenzorg en oudheid
  • Groenbeheer
  • Beheer openbare ruimte,
  • Verkeersmaatregelen
  • Volkshuisvesting

De gemeenschappelijkheid in Prima woonomgeving
Een prima woonomgeving die schoon, heel en veilig is en voldoende voorzieningen biedt voor ontmoeting, ontspanning, ontplooiing, verzorging, en beleving, levert uitstekende waarden voor een gelukkig en tevreden gevoel bij bewoners, bedrijven en organisaties. We zoeken daarin naar innovatie en verbinding, en bieden ruimte voor samenwerking met burgers, wijkorganen en particulier initiatief. Zelfredzaamheid wordt versterkt, en initiatieven worden zoveel mogelijk gefaciliteerd. Boxtel profileert zich als een duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 12.977 14,8 %
Baten € 952 1,1 %