Dit kost het, deze directe baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming)

Resultaat voor bestemming
Lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

1. Maatschappelijke voorzieningen

743

721

730

20. Sport

2.408

2.536

2.525

22. Recreatie

606

583

585

24. Kunst

507

791

606

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

133

177

189

40. Groenbeheer

2.097

2.208

2.249

51. Beheer openbare ruimte

3.893

4.396

4.382

53. Verkeersmaatregelen

1.246

1.093

1.294

70. Volkshuisvesting

432

705

417

12.065

13.210

12.977

Resultaat voor bestemming
Baten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

1. Maatschappelijke voorzieningen

39

38

37

20. Sport

229

234

235

22. Recreatie

65

69

70

24. Kunst

205

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

1

1

40. Groenbeheer

25

28

16

51. Beheer openbare ruimte

141

156

91

53. Verkeersmaatregelen

10

5

5

70. Volkshuisvesting

257

334

225

971

865

680

Resultaatbestemming
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

1. Maatschappelijke voorzieningen

20. Sport

22. Recreatie

24. Kunst

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

40. Groenbeheer

51. Beheer openbare ruimte

53. Verkeersmaatregelen

70. Volkshuisvesting

Resultaatbestemming
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

1. Maatschappelijke voorzieningen

6

6

6

20. Sport

137

140

128

22. Recreatie

24. Kunst

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

40. Groenbeheer

20

20

51. Beheer openbare ruimte

403

100

118

53. Verkeersmaatregelen

70. Volkshuisvesting

546

266

272

Resultaat na bestemming
Saldo (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

1. Maatschappelijke voorzieningen

698

677

687

20. Sport

2.042

2.162

2.162

22. Recreatie

541

514

515

24. Kunst

302

791

606

26. Monumentenzorg en oudheidkunde

133

176

188

40. Groenbeheer

2.072

2.160

2.213

51. Beheer openbare ruimte

3.349

4.140

4.173

53. Verkeersmaatregelen

1.236

1.088

1.289

70. Volkshuisvesting

175

371

192

10.548

12.079

12.025

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming:
Het kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de begroting weer. Het grote diagram geeft de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma weer.