meewerkend boxtel
Samen met burgers zal worden gekeken hoe de directe leefomgeving kan worden versterkt. Hoe burgers meer in hun eigen kracht en mogelijkheden kunnen worden gezet en daar waar dat niet mogelijk is de gemeente via maatwerkoplossingen ondersteuning kan bieden. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit valt er onder het programma Maatschappelijke ontwikkeling
Onder het Programma Maatschappelijke Ontwikkeling vallen alle beleidsproducten, die bijdragen aan zelfredzaamheid van burgers.
Hieronder vallen de beleidsproducten:

  • Maatschappelijk Werk
  • Minderheden
  • Jeugdzorg,
  • Onderwijs
  • Inkomensvoorziening
  • Participatie
  • Wmo
  • Volksgezondheid

De gemeenschappelijkheid in maatschappelijke ontwikkeling
Een leefomgeving waar het prettig leven is. Waarbinnen mensen en hun talenten zich kunnen ontwikkelen.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 43.600 49,6 %
Baten € 8.929 10,2 %