Dit kost het, deze directe baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming)

Resultaat voor bestemming
Lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

3. Maatschappelijk werk

1.061

1.369

1.557

5. Minderheden

276

123

84

7. Jeugdzorg

8.497

9.691

9.300

11. Onderwijs

4.500

4.944

4.813

13. Inkomensvoorziening

9.177

9.740

9.730

15. Participatie

9.899

9.921

9.247

17. WMO

7.132

7.634

7.777

19. Volksgezondheid

943

1.008

1.063

41.485

44.430

43.571

Resultaat voor bestemming
Baten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

3. Maatschappelijk werk

4

4

4

5. Minderheden

203

7. Jeugdzorg

6

23

23

11. Onderwijs

953

891

1.038

13. Inkomensvoorziening

5.757

6.118

6.118

15. Participatie

50

17. WMO

655

438

429

19. Volksgezondheid

7.628

7.474

7.612

Resultaatbestemming
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

3. Maatschappelijk werk

5. Minderheden

7. Jeugdzorg

11. Onderwijs

88

29

29

13. Inkomensvoorziening

15. Participatie

17. WMO

337

1.500

19. Volksgezondheid

425

1.529

29

Resultaatbestemming
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

3. Maatschappelijk werk

150

300

5. Minderheden

7. Jeugdzorg

4

396

640

11. Onderwijs

417

385

377

13. Inkomensvoorziening

15. Participatie

17. WMO

10

140

19. Volksgezondheid

431

1.071

1.317

Resultaat na bestemming
Saldo (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

3. Maatschappelijk werk

1.057

1.215

1.253

5. Minderheden

73

123

84

7. Jeugdzorg

8.487

9.272

8.637

11. Onderwijs

3.218

3.697

3.427

13. Inkomensvoorziening

3.420

3.622

3.612

15. Participatie

9.849

9.921

9.247

17. WMO

6.804

8.556

7.348

19. Volksgezondheid

943

1.008

1.063

33.851

37.414

34.671

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming

Het kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de begroting weer. Het grote diagram geeft de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma weer.