Dit kost het, deze directe baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming)

Resultaat voor bestemming
Lasten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

33. Beheer onroerend goed

1.131

1.485

1.360

44. Begraafplaatsen

183

179

181

80. Bestuur

5.662

5.407

4.693

82. Basisregistraties

1.573

1.543

1.519

84. Openbare orde en veiligheid

2.141

2.134

2.086

90. Algemene dekkingsmiddelen

3.585

22

-9

92. Algemeen budgettair

14.275

10.770

9.830

Resultaat voor bestemming
Baten (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

33. Beheer onroerend goed

963

1.237

1.818

44. Begraafplaatsen

129

172

176

80. Bestuur

1.274

851

851

82. Basisregistraties

586

531

529

84. Openbare orde en veiligheid

114

113

13

90. Algemene dekkingsmiddelen

11.875

8.921

8.585

92. Algemeen budgettair

49.396

48.316

48.490

64.337

60.141

60.462

Resultaatbestemming
Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

33. Beheer onroerend goed

202

50

488

44. Begraafplaatsen

2

80. Bestuur

82. Basisregistraties

84. Openbare orde en veiligheid

5

90. Algemene dekkingsmiddelen

92. Algemeen budgettair

3.168

4.263

1.941

3.377

4.313

2.429

Resultaatbestemming
Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

33. Beheer onroerend goed

280

67

66

44. Begraafplaatsen

80. Bestuur

82. Basisregistraties

84. Openbare orde en veiligheid

90. Algemene dekkingsmiddelen

92. Algemeen budgettair

4.329

7.512

1.150

4.609

7.579

1.216

Resultaat na bestemming
Saldo (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

33. Beheer onroerend goed

90

231

-36

44. Begraafplaatsen

56

7

5

80. Bestuur

4.388

4.556

3.842

82. Basisregistraties

987

1.012

990

84. Openbare orde en veiligheid

2.032

2.021

2.073

90. Algemene dekkingsmiddelen

-8.290

-8.899

-8.594

92. Algemeen budgettair

-50.557

-51.565

-47.699

-51.294

-52.637

-49.419

Tabelweergave lasten & baten na resultaatbestemming
Het kleine diagram geeft een indicatie van het relatieve aandeel van dit programma in het totaal van de begroting weer. Het grote diagram geeft de omvang van de beleidsproducten in het totaal van dit programma weer.