Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente
Boxtel is een centrumgemeente in Het Groene Woud. Dat Nationaal Landschap wordt gezien als ‘de kip met de gouden eieren‘ die goed verzorgd moet worden. Dat doen we door actief te zijn op het gebied van plattelandsvernieuwing in brede zin. Van het deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden en projecten, het opzetten en uitvoeren van projectenprogramma’s, tot het stimuleren van kwaliteitsverbetering bij particulieren, Boxtel speelt er een actieve rol in. Streven blijft het verder ontwikkelen van Het Groene Woud, met nieuwe impulsen voor economie, leefbaarheid, biodiversiteit en natuur en landschap. Er is extra aandacht voor het onderwerp klimaatadaptatie.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 645 8,4 %
Baten € 408 6,0 %