Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente
Boxtel is een van de kleinere gemeenten die een eigen inzameldienst heeft. Toch weet Boxtel goed mee te komen in de landelijke benchmark afvalinzameling van brancheorganisatie NVRD waar jaarlijks aan wordt meegedaan. Qua milieuprestaties, financiën en bedrijfsvoering is Boxtel een goede middenmoter.
De overgang naar diftar heeft er toe geleid dat de afvalstoffenheffing verlaagd is. Ook heeft de burger zijn kosten meer zelf in de hand, afhankelijk van zijn aanbiedgedrag. Verwachting is dat deze effecten en de komende veranderingen in het inzamelbeleid positief bijdragen aan de ontwikkeling van de afvalkosten omdat de besparing op verwerkingskosten dan wel de opbrengst van gescheiden ingezamelde stoffen veelal opwegen tegen de extra logistieke inzamelkosten van de gescheiden inzameling.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 2.621 34,2 %
Baten € 3.250 48,0 %