Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente
De gemeente Boxtel kent op dit moment een goed functionerend rioleringssysteem. Daarnaast beschikken we over een in 2015 vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2015- 2019 waarin zowel het functioneren als de (financiële) planning en vervangingsstrategie zijn opgenomen.
Overzicht kerngegevens:

  • Lengte vrijverval riool

165 km (gemengd/vuilwater/regenwater: 105/24/36 km)

  • Lengte drainage

10 km

  • Lengte vuilwater mechanisch

88 km

  • Aantal kolken

11.516 stuks

  • Aantal randvoorzieningen

5 stuks (totaal volume 2100 m3)

  • Aantal rioolgemalen

36 stuks

  • Aantal drukrioolunits

429 stuks

  • Aantal IBA’s

2 stuks

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 2.944 38,4 %
Baten € 3.089 45,6 %