Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente
We zijn zeer ambitieus waar het gaat om de duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Dit blijkt ook uit de hogere score (4/5) in www.waarstaatjegemeente.nl, die we hebben ten opzichte van de rest van Nederland (2/5) waar het gaat om onze energie-ambities. In de Governance Monitor Duurzame Gemeenten, uitgevoerd door Telos, Tilburg University en VNG International eindigde Boxtel samen met zes andere gemeenten op de eerste plaats. We timmeren hiervoor hard aan de weg, zoals blijkt uit het aantal zonne-energie installaties die er per 1.000 inwoners in de gemeente zijn. Gemiddeld in Nederland zijn dat er 9,6 per 1.000 inwoners, in Boxtel zijn dat er 16,9 per 1.000 inwoners. Op het gebied van milieuvergunningverlening en –handhaving worden de basistaken en een aantal verzoektaken uitgevoerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord. De thuistaken op het gebied van milieuhandhaving worden in huis uitgevoerd.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.456 19,0 %
Baten € 24 0,4 %