Programma

Verantwoordelijke bestuurders: Eric van den Broek, Peter van de Wiel, Maruška Lestrade--Brouwer

Economische Zaken binnen de gemeente Boxtel houdt zich bezig met het bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale en regionale economie samen met de ondernemers. Daarnaast valt onder dit beleidsproduct een deel uit het product toerisme en recreatie. Daar waar het een meerdaags verblijf betreft en er dus sprake is van een overnachting, valt het onder het beleidsproduct economische aangelegenheden/toerisme.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 859 7,6 %
Baten € 47 0,5 %