Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente
De periode van 2009 tot en met 2015 zijn roerige jaren geweest voor het grondbedrijf. In deze periode zijn veel plannen aangepast aan de slechtere marktomstandigheden. Daarnaast hebben vrijwel alle projecten vertraging opgelopen. De te treffen verliesvoorzieningen zijn hierdoor behoorlijk opgelopen. Daarmee is ook een grotere bewustwording ontstaan ten aanzien van de risico’s van gebiedsontwikkeling. Naar aanleiding hiervan is de afgelopen jaren zeer terughoudend omgegaan met het verwerven van grondposities om nieuwe woon- en werkgebieden te creëren en bestaande gebieden te verbeteren.
Daarna is door een aantrekkende economische groei de verkoop van zowel woningbouw- als bedrijfskavels weer toegenomen. Daarnaast wordt het nu duidelijk dat de gemeente Boxtel voor het komende decennium kwantitatief en kwalitatief een behoorlijke ruimtelijke opgave heeft.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 7.921 70,0 %
Baten € 7.663 84,4 %