Programma

Verantwoordelijke bestuurders: Maruška Lestrade-Brouwer, Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente
De gemeente Boxtel is momenteel bezig met de actualisatie van het beleid inzake de gemeenschapshuizen. Er ligt hierbij een onmiddellijke relatie met initiatieven van de wijkplatforms. Immers het is belangrijk dat beiden elkaar versterken: initiatieven van de wijkplatforms zouden bij voorkeur het functioneren van de gemeenschapshuizen moeten versterken en gemeenschapshuizen dienen de wijkplatforms te faciliteren. De wijkmakelaar vervult hier de rol van aanjager en faciliteert vanuit de gemeente waar mogelijk.
Daarnaast staan we voor een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening Boxtel, die mede een belangrijke rol speelt in het beleidsproduct Kunst en een sterke verbinding heeft met andere maatschappelijke domeinen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 730 5,6 %
Baten € 37 5,4 %