Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente
Op het gebied van sport kan iedere inwoner, in elke fase van zijn of haar leven, naar eigen voorkeur aan sport en bewegingsactiviteiten deelnemen, dan wel hierbij betrokken zijn.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 2.525 19,5 %
Baten € 235 34,6 %