Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen. Sportactiviteiten worden hierbuiten gelaten (zie beleidsproduct Sport). De scheidslijn tussen toerisme en recreatie is niet altijd helder. Daar waar het een meerdaags verblijf betreft en er dus sprake is van een overnachting, valt het onder het beleidsproduct toerisme/ economische aangelegenheden.

Hier staat onze gemeente
Recreatie
In Boxtel zijn we goed in dagrecreatie en evenementen. Met voorzieningen als De Groene Poort, Classic Park, Boerengolf -’t Dommeltje, Het Gouden Woud- en jaarlijks zo’n 500 evenementen, kunnen we iedere bezoeker een leuk dagje uit bezorgen bij mooi weer en slecht weer. Ook het historische centrum van Boxtel met een bijzonder groot aanbod aan horecavoorzieningen (rond de vijftig), is het bezoeken waard. De fluisterboot, kanotochten over de Dommel en de Dinohunter app, leiden de bezoeker door Boxtel. De TukTuk vervoert mensen van station naar centrum en het oertijdmuseum. Cultuurhistorisch interessant, van religieus wonder, kasteel in het centrum, tot bolle akkers en een sterrenbos. Gelegen in een groene schil met een diversiteit aan landschappen, vele km aan recreatieve routes (fiets, wandel, kano, ruiter, MTB) en gezegend met een goede bereikbaarheid, zijn de meest essentiële onderdelen aanwezig om het de bezoekers naar de zin te maken. Boxtel, Authentiek en Innovatief!
Kermissen
Kermis Boxtel: 1e zondag na 15 augustus, ca. 35 standplaatsen waarvan de helft vast. De contracten lopen doorgaans 3 jaar. De herinrichting van de Markt kan mogelijk tot gevolg hebben dat er minder plaats is voor het plaatsen van attractietoestellen. Er zal een keuze moeten worden gemaakt welke toestellen af zullen gaan vallen. Naar verwachting gaat dit een verlies van 3 zaken opleveren.
Kermis Liempde: 1e zondag in augustus, 16 vaste standplaatsen, 1 standplaats kan jaarlijks veranderen.
Speelvoorzieningen
Met afronding van het Speelruimteplan (2008) in 2011 zijn de speelvoorzieningen op goed en eigentijds niveau gebracht. Het beheerplan speelvoorzieningen is hierop in 2008 afgestemd.
In de gemeente zijn er de volgende voorzieningen:

  • 90 locaties speelvoorzieningen.
    • 42 locaties hebben in zijn geheel of in combinatie met speeltoestellen een sportfunctie;
    • 2 locaties hebben volledig een fitness functie.
  • 529 st. speeltoestellen.

Hertenkamp
De gemeente beheert een hertenkamp, in park Molenwijk.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 585 4,5 %
Baten € 70 10,3 %