Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Maruška Lestrade-Brouwer

Hier staat onze gemeente

We staan voor een cultureel open, ontspannen, samenwerkend en ondernemend Boxtel.
De gemeente Boxtel is een aantrekkelijke leefomgeving voor haar inwoners en heeft -het
hele jaar door- een duidelijke identiteit richting bezoekers en toeristen. Het kunst- en
cultuuraanbod heeft hierin een sleutelpositie. Wij waarborgen de kwaliteit en
toegankelijkheid van culturele activiteiten, bevorderen samenwerking en cultureel
ondernemerschap en een sectoroverstijgende werkwijze (bij evenementen), stimuleren
cultuurparticipatie en -educatie met kwaliteit en algemene cultuurpromotie, investeren in
geld en ruimte voor innovaties, experimenten en bouwen aan een toekomstbestendige
lokale culturele infrastructuur met betekenis.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 606 4,7 %
Baten € 0 0,0 %