Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente
Monumentale gebouwen, archeologische monumenten en landschappelijke structuren maken dat de lange geschiedenis van Boxtel tastbaar blijft. In de erfgoednota van 2009 is omschreven hoe groot het belang is van cultuurhistorie in de toekomst. Een doel van de nota is om cultuurhistorie te gebruiken als ontwikkelingskans en niet als beperking; op die manier blijft de Boxtelse identiteit behouden. Ook de proactieve monumentencommissie draagt bij aan het behouden van deze identiteit. Deze commissie houdt zich niet alleen bezig met het beoordelen van vergunningaanvragen voor monumenten, ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies in zaken waarin de expertise gewenst is of gebruikt kan worden.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 0 0,0 %
Baten € 0 0,0 %