Programma

Verantwoordelijke bestuurders: Herman van Wanrooij, Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente
De gemeente voert een sober- en doelmatig groenbeheer uit aan de hand van de beeld systematiek conform CROW normen. Dit is beschreven en vastgesteld in het Integraal beeldbeheerplan groen en straatreiniging. Verder staat Boxtel bekend om haar duurzaamheid, ecologie en biodiversiteit in haar groen en groenbeheer.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 2.249 17,3 %
Baten € 16 2,4 %