Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente

  • Totaal areaal verhardingen:

+ 1,75 miljoen m2 (+ 0,9 mln. m2 asfalt – + 0,9 mln. m2 el)

  • Kunstwerken

+ 80 stuks (excl. faunavoorzieningen)

  • Lichtpunten

+ 7.500 stuks

  • Verkeersborden

+ 3.500 locaties

  • Aantal VRI’s installaties

10 stuks

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 4.382 33,8 %
Baten € 91 13,4 %