Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente
In Boxtel staan ca. 13.000 woningen. Ongeveer twee derde bestaat uit koopwoningen het gemiddelde in Nederland is 60%[1]. Het aandeel sociale huurwoningen in Boxtel bedraagt ongeveer een derde van het aantal woningen, dat is vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde van 30%.

[1] Bron: WoOn onderzoek Nederland 2015, Ministerie BZK, april 2016

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 417 3,2 %
Baten € 225 33,1 %