In het op 11 juli 2017 vastgestelde dekkingsplan 2017-2021 zijn ook de financieel-technische uitgangspunten opgenomen. Samenvattend geeft dit het volgende beeld.

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal inwoners (per 1 januari)

30.655

30.705

30.755

30.805

30.855

Aantal woonruimten (per 1 januari)

13.333

13.594

13.739

13.884

14.029

Aantal hectares (per 1 januari)

6.368

6.368

6.368

6.368

6.368

College van burgemeester en wethouders in fte

4,60

4,60

4,60

4,40

4,40

Ambtelijke organisatie in fte

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

Ontwikkeling loonkosten

4,10%

2,25%

1,50%

1,50%

1,50%

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie)

0,00%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

Renteniveau korte financiering

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Renteniveau lange financiering

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Rekenrente

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

Rente grondexploitatie

2,85%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

Heffingen en tarieven:

Leges en privaatrechtelijke tarieven

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

OZB woningen

3,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

OZB niet-woningen

3,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Toeristenbelasting

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Reclamebelasting

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Afvalstoffenheffing

0,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Rioolrecht

0,00%

3,50%

3,50%

3,50%

1,50%