In het onderdeel programmabegroting zijn per programma de cijfers werkelijk 2016, begroot 2017 na wijziging en begroot 2018 opgenomen. In navolgend overzicht zijn opnieuw deze cijfers opgenomen, aangevuld met de meerjarige cijfers voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Het zijn de cijfers op programmaniveau voor resultaatbestemming (exclusief mutaties reserves), de mutaties met de reserves en de cijfers na resultaatbestemming.

In het bijlagenboek is een dergelijk overzicht opgenomen op het niveau van de beleidsproducten.

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Lasten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 duurzaamheid

7.380

14.863

7.666

7.139

7.422

7.188

programma 2 economische stimulering

4.278

8.910

11.314

10.615

5.076

5.677

programma 3 prima woonomgeving

12.065

13.210

12.977

13.017

12.838

12.874

programma 4 maatschappelijke ontwikkeling

41.485

44.430

43.571

42.840

42.041

42.205

programma 5 modern meewerkend bestuur

14.275

10.770

9.830

9.749

10.662

10.827

TOTAAL

79.483

92.183

85.358

83.360

78.039

78.771

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Baten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 duurzaamheid

7.220

13.512

6.771

6.450

6.577

6.638

programma 2 economische stimulering

1.974

6.697

9.075

8.816

3.350

3.919

programma 3 prima woonomgeving

971

865

680

672

662

654

programma 4 maatschappelijke ontwikkeling

7.628

7.474

7.612

7.219

7.237

7.253

programma 5 modern meewerkend bestuur

64.337

60.141

60.462

60.494

60.679

61.241

TOTAAL

82.130

88.689

84.600

83.651

78.505

79.705

Resultaat voor bestemming

2.647

-3.494

-758

291

466

934

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 duurzaamheid

536

programma 2 economische stimulering

220

11

163

168

programma 3 prima woonomgeving

programma 4 maatschappelijke ontwikkeling

425

1.529

29

30

30

30

programma 5 modern meewerkend bestuur

3.377

4.313

2.429

1.614

1.299

319

TOTAAL

4.558

5.853

2.458

1.807

1.497

349

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 duurzaamheid

201

202

176

35

programma 2 economische stimulering

460

229

235

188

98

98

programma 3 prima woonomgeving

546

266

272

230

225

211

programma 4 maatschappelijke ontwikkeling

431

1.071

1.317

914

361

353

programma 5 modern meewerkend bestuur

4.609

7.579

1.216

149

347

60

TOTAAL

6.247

9.347

3.216

1.516

1.031

722

Resultaat na bestemming

4.336

0

0

0

1.307