Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Maruška Lestrade-Brouwer

Hier staat onze gemeente
We zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en begeleiding van statushouders. Ieder halfjaar krijgen we vanuit het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten statushouders. In 2016 voldeden we ruimschoots aan de taakstelling. We verwachten dat we de taakstelling van 2017 tijdig kunnen realiseren. In 2018 neemt het aantal te huisvesten statushouders waarschijnlijk af. Buro Nieuwkomers (ContourdeTwern) en WSD helpen onze nieuwe bewoners om hun weg te vinden in onze gemeenschap en maximaal naar vermogen mee te doen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 84 0,2 %
Baten € 0 0,0 %