Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Maruška Lestrade-Brouwer

Hier staat onze gemeente
De gemeente neemt de wettelijke zorgplicht met betrekking tot huisvesting voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs serieus. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting. De scholen beschikken dan ook over adequate huisvesting.
Vanuit wettelijke kaders en regionale samenwerking ondersteunt en faciliteert de gemeente lokale jeugd- en onderwijspartners. Uitgangspunt is het belang van het kind. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft de gemeente naar een gezamenlijke inzet op de ontwikkeling van en de zorg voor het kind. De gemeente werkt op die manier mee aan een doorgaande leerlijn en een passend aanbod voor alle kinderen in Boxtel.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 4.813 11,0 %
Baten € 1.038 13,6 %