Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente
Op het gebied van rechtmatig van rechtmatig verstrekken van uitkeringen hebben zich het afgelopen jaar weinig wijzigingen voorgedaan. Ook in 2018 zullen zich op dit gebied geen ontwikkelingen voordoen.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 9.730 22,3 %
Baten € 6.118 80,4 %