Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente
Alle uitkeringen zijn aangepast aan de Participatiewet en de uitkeringen van Sint-Michielsgestel, die tot 1-1-2017 door OptimIsd werden verzorgd, zijn nu overgenomen door MijnGemeenteDichtbij. In de uitvoering wordt nu ook steeds meer gewerkt met de nieuwe instrumenten die de Participatie-wet biedt zoals de loonkostensubsidie. Het instrument loonkostensubsidie biedt ruimere mogelijkheden om personen uit onze doelgroepen op werk te plaatsen. Voor Beschut Werk krijgen gemeenten nu een taakstelling van het Rijk (sinds 2017). Bij de realisatie van de taakstelling zijn we wel afhankelijk van het aantal indicaties Beschut Werk die het UWV afgeeft. Zijn dat er minder dan de taakstelling, dan zal het lagere aantal gerealiseerd moeten worden.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 9.247 21,2 %
Baten € 0 0,0 %