Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente
Het jaar 2017 werd gekenmerkt door de relatieve rust, na alle veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In 2017 is flink geïnvesteerd in het informeren van de Wmo cliënten met betrekking tot alle veranderingen. Zowel in 2016 als in 2017 blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat cliëntondersteuning onvoldoende bekend is onder de Wmo cliënten.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 0 0,0 %
Baten € 0 0,0 %