Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Maruška Lestrade-Brouwer en Eric van den Broek

Hier staat onze gemeente
Wij staan aan de vooravond van het implementeren van lokaal gezondheidsbeleid in levensfasebewust beleid binnen het sociaal domein.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.063 2,4 %
Baten € 0 0,0 %