Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Peter van de Wiel

Hier staat onze gemeente
Voor alle panden zijn actuele MeerjarenOnderhoudsPlannen (MOP 2016-2045) aanwezig en deze vormen de basis voor de begrote middelen voor het beheer en onderhoud. Deze plannen worden op basis van jaarlijkse inspecties zo nodig aangepast. Er is nog wel een spanningsveld tussen de benodigde middelen voor de uitvoering van MOP en de in de begroting opgenomen beheer- en onderhouds-budgetten. Hier zullen we nog naar oplossingen moeten zoeken en met voorstellen voor moeten komen.
In 2016 zijn voor alle gemeentelijke woningen inspecties van de elektrische laagspanningsinstallaties (NEN3140) uitgevoerd. Ook de asbestinventarisaties in woningen zijn in 2016 uitgevoerd (3 jaar geldig) met mogelijk saneringen in 2016-2017.
Bij (langere) leegstand van panden wordt tijdelijke bewoning geregeld om kraak en achteruitgang te vermijden. Bij elke nieuwe bewoning wordt elektra- en gasinspectie uitgevoerd.
Het bestand aan onroerend goed in eigendom van de gemeente is al aardig uitgedund.
Voor Albinonistraat 86a / Apollopad 60 (voormalige school De Beemden) en Ronduutje 11 (voormalige Molenwijkschool) zijn we met Woonstichting St Joseph in gesprek om tot een ontwikkelovereenkomst te komen.
Ten aanzien van Burgakker 4 (Bibliotheek) is nog geen definitieve keuze gemaakt (de 1e verdieping wordt niet meer verhuurd).
Voor de locatie De Kleine Aarde wordt een ontwikkeling uitgewerkt, door het Collectief.
Over het gebruik/toekomst van Villa Pfaff (Rechterstraat 55/Dr. Van Helvoortstraat 3) is nog geen definitieve keuze gemaakt.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.360 13,8 %
Baten € 1.818 3,0 %