Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Mark Buijs

Hier staat onze gemeente
De basisregistraties in onze gemeente zijn over het algemeen goed op orde.

  • Basisregistraties personen
  • Basisregistraties Vastgoed/WOZ

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 1.519 15,5 %
Baten € 529 0,9 %