Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Herman van Wanrooij

Hier staat onze gemeente
We streven naar een meerjarig structureel sluitende begroting. In de afgelopen jaren is dit steeds gelukt en viel Boxtel onder provinciaal repressief toezicht. Deze vorm van toezicht is minder vergaand dan preventief toezicht.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 0 0,0 %
Baten € 48.490 80,2 %